Almenü

Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete

Civil szervezet típusa: Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Hortobágyi Zoltán
 • Az egyesület alelnöke: Zipperer József
 • A szervezet alapítási éve: 1992
 • Adószám: 18383939104
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60150/1992/11/I
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1994. 11. 29.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60150/1992/33.
 • Közhasznú minősítése: közhasznú
 • Számlavezető bank: Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
 • Számlaszám: 53300036-11038054

Bemutatás

Az egyesület célja
 • Fenntartani és erősíteni tagjai körében a határőr hagyományok ápolását
 • Az Egyesület működési színvonalának, tárgyi és anyagi feltételeinek javítása
 • Az Egyesületi tagok életkörülményeinek, létbiztonságának, egészségügyi és szociális helyzetének figyelemmel kísérése, indokolt esetben azok lehetőség szerinti javításának kezdeményezése
 • A tagok közéleti tevékenységének, egyesületi aktivitásának, együvé tartozásának erősítése
 • A tagság hatékonyabb érdekképviseletének érvényesítése az államigazgatási szervek, a rendőrség, valamint más társadalmi intézmények felé
Az egyesület tevékenysége
 • szervezi a tagság közművelődési és szórakozási igényeinek kielégítését, szabadidejük hasznos és tartalmas eltöltését, valamint az idős, egyedülálló, beteg, illetve kórházban ápolt tagok látogatását
 • figyelemmel kíséri az Egyesületen kívüli, a lakóhelyük közelében élők – a Testülettől nyugállományba vonultak – helyzetét, és indokolt esetben információkat ad a MRFK illetékes osztálya részére
 • elhalálozás esetén segítséget nyújt a temetési szertartással kapcsolatos kegyeleti teendők ellátásához, valamint a megözvegyültek lehetőség szerinti támogatásához
Az Egyesület közhasznú tevékenységei
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • környezetvédelem
 • közrend, közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás
2011. évi kiemelt rendezvényeik
 • februárban az Egyesület éves közgyűlése
 • márciusban nőnapi megemlékezés
 • áprilisban környezetvédelmi nap (szemét gyűjtés a Városgazdálkodási KFT-vel együttműködve)
 • májusban Határőr Hősökről emlékeztünk és koszorúztunk az emlékműnél, valamint ebben a hónapban tartottuk a férfiak napját
 • június hónapban határőrök találkozóját szerveztük meg a Határőrség Napja alkalmából
 • augusztusban történelmi emlékeink nyomában jártunk négy napos kirándulás keretében Romániában Bihar megyében
 • október hónapban megemlékezünk az Idősek Vilánapjáról
Egyéb rendezvények
 • egészség felmérő nap
 • központilag szervezett rendezvényeken való részvétel
 • együttműködő és társ nyugdíjas egyesületek rendezvényein való részvétel meghívás alapján
 • Orosháza város által szervezett koszorúzási, megemlékezési rendezvényekre toborzás, részvétel

Elérhetőség

Cím: 5901 Orosháza, Gyopárosi út 1.
Telefon: 30/337-1391
Fax:
E-mail: hor.nyugd.egy.ohaza@citromail.hu
Honlap: http://nyugdijasokweboldala.hu/


Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css