Almenü

Archívum | Városunk

Orosháza Város Önkormányzata

Egységes Szociális Központ – Harmónia és Fordulat Klub

A Fordulat Klubnak, mint nappali ellátást biztosító intézménynek célja és feladata az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről – alapján az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi programoknak, csoportoknak. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön

Általános eligazítás az intézményekről

Orosháza közoktatási intézményei: • Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda • Forrás Református Óvoda • Hunyadi János Közoktatási Intézmény Nevelési Tanácsadó • Kodolányi János Főiskola • Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény • Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája…

Kodolányi János Főiskola

2004 szeptemberében nyílt meg Orosházán, Gyopárosfürdő vonzáskörzetében a Kodolányi János Főiskola Oktatási Központja. A központ felsőfokú szakképző és távoktatási központként működik turizmus- vendéglátás és gazdálkodási és menedzsment alapszakokkal.

Egyházak

Orosháza templomai , felekezetei: • Orosházi Evangélikus Egyházközség • Orosházi Református Egyházközség • Római Katolikus Egyház – Orosházi Esperesi Kerület • Hetednapi Adventista Egyház Orosházi Gyülekezete • Baptista Egyház Orosházi Gyülekezete…

Orosházi Evangélikus Egyházközség

Az Evangélikus felekezet Orosháza legnagyobb vallási közössége, a történelem évszázadain át mindenkor meghatározó szerepet töltött be a helyi közösség, a közgondolkodás formálásában. A Győry Vilmos téren álló Evangélikus templom Orosháza város egyetlen műemlék épülete.

Orosházi Református Egyházközség

Az Orosházi Református Egyházközség városunk egyik legnagyobb keresztény felekezete. Templomuk a Könd utca, Táncsics utca kereszteződésében található. A református egyházközség az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Forrás Református Óvoda fenntartója.

A Magyarországi Baptista Egyház Orosházi Gyülekezete

Az Orosházi Baptista Gyülekezet valamikor az 1800-as évek végén alakult. Eleinte magánházaknál tartották az istentiszteleteket, később egy átalakított raktárépületben. Az új Baptista imaházat 1990-ben adták át a Kohán György utcában.

Egyéb intézmények

Orosháza Város egyéb intézményei: Gyermek és Diákélelmezési Intézmény • Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ • Orosháza Városi Önkormányzat Egységes • Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ – Bölcsőde…

Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat (szociális alapszolgáltatásokat, és a szakosított ellátásokat) 1984-óta, integrált szervezeti formában az Egységes Szociális Központ szervezeti egységei biztosítják.

Egységes Szociális Központ – Vadvirág Esély Klub

2002. január 15-én nyitotta meg kapuit városunkba a fogyatékos személyek napközbeni ellátását biztosító Vadvirág Esély Klub. A klub, a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes értelmi fogyatékosok napközbeni foglalkoztatását, nevelését szolgálja. 3 hónapos próbaidővel lehet az ellátottakat felvenni.

Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css