Almenü

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus adóbevallás

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy lehetőségük nyílik a helyi iparűzési adójukról elektronikus bevallást benyújtani. Az alább részletesen ismertetett űrlapok letöltése után, a NAV által rendszeresített ÁNYK keretprogrammal kitöltve, ügyfélkapun keresztül bejuttatható a bevallás a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához, ahol aztán a feldolgozás megtörténik. Az iparűzési adó ügyfélkapun keresztül történő benyújtás esetében is érvényes a NAV-nál használt meghatalmazotti rendszer. (Azaz, meghatalmazás nélkül csak a saját bevallás nyújtható be)

A használható űrlapok pillanatnyilag az alábbiak:

  1. Bejelentkezés helyi iparűzési adó alá (letöltés)
  2. Bevallás a 2015. évről (letöltés)
  3. Bevallás a 2016. évről (letöltés)
  4. Bevallás a 2017. évről (letöltés)
  5. Bevallás a 2018. évről (letöltés)
  6. Bevallás ideiglenes tevékenységről (letöltés)
  7. Adóelőleg-kiegészítés (feltöltés) bevallása (elektronikusan beküldhető) (letöltés)
  8. 2019 évközi HIPA bevallás (záró) (letöltés)

Lehetőség nyílik továbbá a helyi iparűzési adó, az építményadó, a gépjárműadó és az idegenforgalmi adó online bankkártyás befizetésére. A rendszer ugyanúgy működik, mint bármelyik webáruház esetében. Az alábbi felületre kattintva

E-adó fizetési rendszer – Orosháza

E-adó fizetési rendszer – Orosháza

E-adó fizetési rendszer – Orosháza (klikk a fenti képre a fizetési rendszerhez való ugráshoz)

megjelenik egy ablak, amelyen általános adatokat kell kitölteni, amelyek az adózó azonosítására szolgálnak.

Nagyon fontos, hogy a személyes adatok – a befizető neve, címe – az adózó személyes adatai legyenek (tehát akinek az adóját akarja befizetni), mert az adózó személye nem feltétlenül egyezik meg a tranzakció elindítójával. Családi, több tulajdonossal bíró folyószámla esetén például előfordulhat, hogy a befizetendő adó nem a számla (és a bankkártya) tulajdonosa, hanem házastársa, családtagja nevén áll fenn.

Ne felejtse el a lenyíló ablakban azt az adónemet kiválasztani, amelyre fizetni akar.

A befizető azonosító (mutató) az adózó korrekt azonosítását segíti. Ez a szám minden névre szóló, tőlünk kapott dokumentumon szerepel, egy max. 5 jegyű szám. Amennyiben mégsem ismert Ön előtt, ebbe a rovatba írja be az adózó adóazonosító jelét (a NAV által kiállított kártyán szerepel) vagy adószámát.

A megjegyzés rovatba bármit írhat, amit szükségesnek tart közölni, a tartalom nem befolyásolja a befizetést.

Amennyiben minden rovatot kitöltött, a „Befizetés” gombra kattintva egy újabb ablakhoz jut. Itt megnézheti, milyen bankkártyákkal lehetséges a fizetés. Kipipálva az „….elfogadom” előtti rubrikát, elindíthatja a befizetés folyamatát.

Innentől az OTP ismerős, biztonságos befizető ablakához irányítja a rendszer, amelyen végrehajthatja a befizetést. Itt már természetesen a kártyatulajdonos adatait kell megadni.

A befizetésről, akár sikeres, akár sikertelen a tranzakció, az első ablakban megadott e-mail címére megfelelő tartalmú elfogadó nyugtát kap, a tranzakció befejezése után rövid idővel.

Elektronikus közigazgatási ügyintézés

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. (Pp) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július hó 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a közigazgatási és polgári peres ügyekben egyaránt a bíróságokkal.

Az elektronikus kapcsolattartás az önkormányzatok számára 2016. július hó 1. napját követően indult perekben kötelező.

Ezért a közigazgatási perekben és a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránt a 2016. július hó 1. napját követően indult perekben a jogi képviselővel eljáró félnek, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetnek, valamint a közigazgatási szervnek elektronikus úton az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani a keresetlevelet, közigazgatási perekben a közzétett K01, birtokvédelmi ügyekben a P26 jelzésű elektronikus formanyomtatványokon.

A K01, és a P26 jelzésű űrlapokhoz World formátumban kell csatolni az ügyfélnek a keresetlevelet.

Közigazgatási peres ügyek elektronikus formanyomtatványa, K01 (letöltés)

Birtokvédelmi ügyek elektronikus formanyomtatványa, P26 (letöltés)

Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css