Almenü

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

Kész2_4


Tájékoztatom a Tisztelt Jelölő Szervezeteket, hogy Orosháza Város Önkormányzata tulajdonában 50 darab 250 cm x 125 cm méretű hirdetőtábla van, melyek kezelését az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. látja el.

A hirdetőtábláknak az Európa parlament tagjainak választásához kapcsolódó kampánytevékenység céljából történő igénybevétele tárgyában az Orosházi Helyi Választási Iroda felmérést végez.

Amennyiben a hirdetőtáblák tekintetében felületet kíván igénybe venni kérem, hogy ezirányú igényét 2019. április 8. napján 13 óráig szíveskedjen jelezni a jeqyzo@oroshaza.hu e-mail címre.

A beérkezett igényekről tájékoztatást adok a hirdetőtáblák kezelését ellátó VÜRT Zrt. részére.

Az igénybevétel módjáról, feltételeiről az igénylők számának ismeretében a VÜRT Zrt. ad tájékoztatást, figyelemmel arra, hogy igénybejelentésre a jelölő szervezeteknek két alkalommal lesz lehetőségük.

Figyelemmel arra, hogy a jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele a Nemzeti Választási Bizottságnál folyamatosan zajlik, ismételt igényfelmérésre kerül sor, a listaállításra irányadó határidő lejártával egyidejűleg (2019. április 23.).

Tájékoztatom a Tisztelt Jelölő Szervezeteket, hogy az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az igénybejelentést megelőzően, a kezelő hozzájárulása nélkül az önkormányzati hirdetőtáblákon elhelyezett választási plakátok eltávolításra kerülnek.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és az igénybejelentésre nyitva álló határidő(k) betartását.

Orosháza, 2019. április 1.

Letöltés (a dokumentum típusa: PDF, mérete: 50KB)

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css