Almenü

Álláshirdetés – Dajka

 

Pályázati felhívás Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája

dajka

munkakör betöltésére

 

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.02.11. – 2019.08.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Lehel utca 23.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          Középfokú képesítés,
-          Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          Középiskola/gimnázium, Dajka szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          Fényképes önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, Erkölcsi bizonyítvány másolata, Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

-          A munkakör legkorábban 2019. február 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 1.

A pályázat benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Lehel utca 23.).
-          Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2019, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-          Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (https://kozigallas.gov.hu)
-          Orosháza Város honlapja
-          Intézmény honlapja

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css