Almenü

Egységes Szociális Központ – Harmónia és Fordulat Klub

Fordulat Klub:

A Fordulat Klubnak, mint nappali ellátást biztosító intézménynek célja és feladata az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről – alapján:
-          az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt;
-          a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi programoknak, csoportoknak;
-          biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön

A szenvedélybetegek klubja által nyújtott szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik írásban vagy szóban, melyet a Fordulat Klub szakmai koordinátorához lehet benyújtani.

 Harmónia Klub:

A pszichiátriai betegek klubjának, mint nappali ellátást biztosító intézménynek célja és feladata az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről – alapján:
-          az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása;
-          a helyi igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése, valamint hely biztosítása közösségi programoknak, csoportoknak;
-          biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

A pszichiátriai betegek klubja által nyújtott szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik írásban vagy szóban, melyet a Fordulat Klub szakmai koordinátorához lehet benyújtani.

A Harmónia és Fordulat Klubban fejlesztő foglalkoztatás is működik a Fő-téren Szociális Szövetkezet által.

Egységes Szociális Központ igazgató: Bogárné Kiss Ildikó

Nappali-és Alapellátások Egységvezető: Tóthné Kis Judit
Szakmai koordinátor: Kissné Soós Edit

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 7.10-15.30
Cím: 5900 Orosháza, Kettőssánc tér 10.
Telefon: 68/413–593, 70/967-0279
E-mail: harmoniaklub@eszk.oroshaza.hu

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css