Almenü

Álláshirdetés – Óvodapedagógus (4 fő)

 

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.09.03. – 2019.06.30.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Lehel utca 23.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-          Főiskola, óvodapedagógus
-          Óvodapedagógusi diploma; Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-          Fényképes önéletrajz, Óvodapedagógusi diploma másolata, Erkölcsi bizonyítvány másolata, Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
-          A munkakör legkorábban 2018. szeptember 03. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 21.

A pályázat benyújtásának módja mindhárom óvodapedagógus munkakör esetében:
-          Postai úton, a pályázatnak az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Lehel utca 23.).
-          Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 378/2018, valamint a munkakör megnevezését: 4 fő óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-          Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (https://kozigallas.gov.hu )
-          Orosháza Város honlapja
-          Intézmény honlapja

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css