Almenü

Álláshirdetés – udvaros-gondnok

image2480

 

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

udvaros-gondnok

munkakör betöltésére.


 közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Lehel utca 23.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az önkormányzati óvoda 8 telephely udvarának rendben tartása, az épületekben kisebb karbantartási munkák végzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-          Szakmunkásképző intézet
-          Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-          Fényképes önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
-          A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 06.

A pályázat benyújtásának módja:
-          Postai úton, a pályázatnak az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Lehel utca 23.).
-          Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2018, valamint a munkakör megnevezését: udvaros-gondnok.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 12.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
-          Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (https://kozigallas.gov.hu )
-          Orosháza Város Honlapja
-          Intézmény honlapja

 

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css