Almenü

Álláshirdetés – Óvodapedagógus

Pályázati felhívás Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája
óvodapedagógus munkakör betöltésére

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Lehel utca 23.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-          Főiskola, óvodapedagógus
-          Óvodapedagógusi diploma; Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-          Fényképes önéletrajz, Óvodapedagógusi diploma másolata, Erkölcsi bizonyítvány másolata, Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
-          A munkakör legkorábban 2018. május 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 08.
A pályázat benyújtásának módja:
-          Postai úton, a pályázatnak az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Lehel utca 23.).
-          Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-          Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (https://kozigallas.gov.hu )
-          Orosháza Város honlapja
-          Intézmény honlapja

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css