Almenü

Archívum | január, 2018

Álláshirdetés

Álláshirdetés – Óvodapedagógus

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Álláshirdetés

Álláshirdetés – szociális ügyintéző

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Orosházi Polgármesteri Hivatal szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

Álláshirdetés

Álláshirdetés – Óvodapedagógus

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Tájékoztató – Reklámadó

A településkép fokozottabb védelme érdekében a Településképi törvényben keretszabályok kerültek megállapításra, ezzel a reklámok elhelyezése a korábbi gyakorlattal szakítva törvényi szabályozást kapott. A településképi törvény szövegéből kiolvasható, hogy a reklámok elhelyezhetőségének részletesebb szabályait a településképi törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg [2016. évi LXXIV. tv. 11/A. § (1) - (2) bek.]

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) változása miatt 2018. január 1-jei hatállyal, kötelező jelleggel bevezetésre került a reklámhordozók adóztatása az építményadóban.

Újra indult „Az év praxisa a Kárpát-medencében” pályázat!

Nyolcadik alkalommal indult újra december 20-án „Az év praxisa a Kárpát -medencében„ pályázat. A meghirdető az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága. A kiíró célja most is ugyanaz, mint az előző években:helyreállítani, erősíteni a háziorvosok és a nővérek megbecsülését, presztízsét.

Vegyes háziorvosi körzet betöltése

Orosháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet Orosháza rákóczitelepi városrészében területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott, tartósan betöltetlen – 11. számú vegyes körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Orosháza Város Önkormányzata

Felhívás – Városi kitüntetések

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló 21/2015. (XI. 3.) önkormányzati rendeletében több elismerő cím alapításáról, odaítélésének szabályairól rendelkezett.

A 2018. évi kéményseprőipari sormunka ütemterve

Tájékoztatom, hogy a kéménysepröipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXÍ. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2018. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css