Almenü

Orosháza Város Új Településrendezési eszközei

Orosháza Város új Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat) tervezési és véleményezési eljárása lezárult

Kapcsolódó hivatkozások:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete: SZ-1 szabályozási terv
http://ujleptekbt.hu/szelvenyek/sz1_kulterulet_szabalyozas_vegso.pdf

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet 2. melléklete: SZ-2 szabályozási terv
http://ujleptekbt.hu/szelvenyek/sz2_belterulet_szabalyozas_vegso.pdf

Alátámasztó szöveges munkarész
http://ujleptekbt.hu/tervanyag/oroshaza/folyamatban/uj_telepulesrendezesi_eszkozok/alatamaszto_szoveges_munkaresz.pdf

Szöveges melléklet: Változások leírása (kérelmek, indítványok alapján)
http://ujleptekbt.hu/tervanyag/oroshaza/folyamatban/uj_telepulesrendezesi_eszkozok/valtozasok_leirasa_vegso.pdf

Szöveges melléklet: Környezeti értékelés (változások környezeti hatáselemzése, elkészítését az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet írja elő)
http://ujleptekbt.hu/tervanyag/oroshaza/folyamatban/uj_telepulesrendezesi_eszkozok/kornyezeti_ertekeles_vegso.pdf

 

Alátámasztó rajzos munkarészek                   

 • T-1 Környezetalakítás terve
 • T-2 Tájrendezési javaslatok, zöldfelületi rendszer fejlesztése
 • T-3 Közlekedési javaslatok
  • T-3.1 Úthálózat
  • T-3.2 Úthálózat-belterület
  • T-3.3 Kerékpárút hálózat
 • T-4 Külterületi közműhálózatok, CH-ipar
 • T-5 Ivóvíz ellátó hálózat
 • T-6 Szennyvízcsatorna hálózat
 • T-7 Csapadékvíz elvezető rendszer
 • T-8 Földgázellátás
 • T-9 Villamosenergia-ellátás
 • T-10 Elektronikus hírközlés
 • T-11 Kábeltévé rendszerek
 • T-12 Mikrohullámú rendszerek és korlátozások
 • T-13 Beépítési terv Szőlő városrész Észak
 • T-14 Beépítési terv Szőlő városrész Nyugat
 • T-15 Beépítési terv Földvári út

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/oroshaza/folyamatban/uj_telepulesrendezesi_eszkozok/rajzi_mellekletek/

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css