Almenü

Pályázati felhívás – 11. háziorvosi körzet pályáztatásáról

Orosháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet Orosháza rákóczitelepi városrészében területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott, tartósan betöltetlen – 11. vegyes körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Háziorvosi rendelő címe: 5903 Orosháza, Lórántffy u. 50.

Pályázati feltételek:

 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben,
 • a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
 • vállalkozási formában történő működtetés.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság és OONy-ba vétel igazolása,
 • a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
 • a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

Illetmény és juttatások: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés szerint.

Egyéb információk:

 • a meghirdetett körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető,
 • a jelen hatályos finanszírozási szerződés alapját képező lakosságszám a 11. körzetben: 0-14 éves korcsoport 287 fő, a 14 év feletti korcsoport 2101 fő,
 • kártyaszám: 1450 db,
 • a feladat ellátását szolgáló rendelő bérleti díját az önkormányzat fizeti, a rendelő tárgyi minimumfeltételeit átadáskor az önkormányzat biztosítja, a rendelő fenntartási költségei a feladat ellátóját terhelik,
 • a rendelő felújításra szorul, amelynek megoldása a 2017. évben megtörténik,
 • feladat ellátáshoz kötött önkormányzati bérlakás biztosításáról lehet tárgyalni.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. április 30.

A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a következő címen: Bojtor István alpolgármester, Orosházi Polgármesteri Hivatal 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A pályázat a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen elbírálásra kerül. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné vagy érvénytelenné nyilvánítására.

A feladat-ellátás kezdete:

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. Az önkormányzat a nyertes pályázóval a 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdése alapján – a feltételek megléte esetén – határozatlan idejű, egyéb esetben 5 év időtartamra szóló határozott idejű feladat-ellátási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 68/413-022 telefonszámon, vagy személyesen az Orosházi Polgármesteri Hivatal „A” épület földszint 2. számú irodájában Vargáné Szluka Izabella csoportvezetőnél.

A pályázat közzétéve az alábbi honlapokon:
www.oali.hu
www.oroshaza.hu

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css