Almenü

Helyiadó aktuális – változások a helyi adóztatásban

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelettel egy új 7/F. §-sal bővítette a helyi adókról szóló 20/2010(XII.20) önkormányzati rendeletét, miszerint:

Az adóhatóság a helyi iparűzési adókötelezettség teljesítéséhez elektronikus űrlapokat rendszeresít, melyeket közzétesz a www.oroshaza.hu honlapon az elektronikus ügyintézés oldalon.”

Ennek értelmében a helyi iparűzési adóhoz kötődő bevallásokhoz, bejelentésekhez rendelkezésre állnak elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtható nyomtatványok. Kérjük, keressék ezeket a város honlapján, az „Elektronikus ügyintézés” lapon. (Főmenüből elérhető)

A letölthető nyomtatványok továbbra is a korábbiak szerint rendelkezésükre állnak.

Mivel a nyomtatványok mindenki számára elérhetőek, a helyi iparűzési adó bevallásához nem küldünk minden vállalkozás számára nyomtatványt. Aki a fent ismertetett módok egyikén sem tud hozzájutni a szükséges nyomtatványhoz, személyesen, telefonon vagy levélben igényelheti.

Kisebb összegű helyi adó befizetésére lehetőségük nyílik online bankkártyás befizetésre, erről ugyanott, az „Elektronikus ügyintézés” lapon tájékozódhatnak.

Néhány egyéb jogszabályi változás:

  • a KATA felső határa (árbevétel) 12 millió forintra emelkedett
  • a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező családi gazdaságok tevékenységéről az adószámmal rendelkező adózó EGY (közös) bevallást is benyújthat, ebben az esetben a „J” betétlapot ki kell tölteni
  • a háziorvos és védőnő vállalkozások támogatása (2016-ban az adó 50%-a) már a 2016-os adóévre sem számít „de minimis” támogatásnak, azaz, a 2016. évről benyújtott adóbevallások mellé sem kell semmilyen egyéb adminisztráció
  • 2017-re a háziorvos és védőnő vállalkozások adókedvezménye 100%, ennek kapcsán kérjük egyfelől a március 15-i adóelőleg megfizetése ELŐTT írásban jelezni az érintettséget, másrészt a 2016.-ról benyújtott bevallásokban az adóelőleg kiszámításánál figyelembe venni
  • a gépjárműadóban ismét figyelembe lehet venni az adózóval egy háztartásban élő közeli hozzátartozó mozgáskorlátozottságát vagy fogyatékosságát, ezt a szokott módon igazolni kell
  • az idegenforgalmi adó mentességi köre bővült a településen szolgálatot teljesítők családtagjaival

A március 15-ig fizetendő adóelőlegekhez számlaegyenleg-értesítővel együtt csekket fogunk postázni.

A tavaly vásárolt használt, vagy decemberben vásárolt új és a decemberben újra forgalomba helyezett gépjárművekről határozatot bocsátunk ki. Tekintettel arra, hogy határozatot csak tértivevénnyel küldhetünk, ezek a határozatok várhatóan NEM az előző bekezdésben említett számlaegyenleg-értesítőkkel egyszerre fognak megérkezni, ezért kérjük, legyenek türelemmel amíg mindkét küldeményt megkapják.

Figyelem! A helyi adókról szóló rendeletnek a 2016. és a 2017. évre vonatkozó szövege is megtalálható ezen közleményünk alatt, kérjük, figyeljenek arra, melyik verziót kell az adott ügyükhöz figyelembe venni.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletével rendelkezett a mezei őrszolgálat felállításáról. Az őrszolgálat 2015. április 1. napjától működik. A mezei őrszolgálat működtetése érdekében a földhasználók mezőőri járulékot kötelesek fizetni, 2017-ben külterületen minden megkezdett hektár után 940 forintot. A rendelet értelmében személyenként összeszámítva az egy hektár területet meg nem haladó külterületi földek és a zártkertek (területtől és darabszámtól függetlenül) nem járulékkötelesek. A járulék befizetéséhez az esedékesség (október 15) előtt készpénzátutalási megbízást (csekket) küldünk.

2015 április 1 utáni termőföld adás-vétele miatt bekövetkezett változásokról az új tulajdonosnak a változást követően 15 napon belül bejelentést kell tennie.

Felhívjuk továbbá az érintettek figyelmét, hogy a 2003. évi CXXVII. Törvény (jövedéki törvény) új rendelkezései értelmében a magánszemély birtokában lévő desztillálóberendezésről (szeszlepárló készülék) a tulajdonosnak a készülékről bejelentést kell tenni az önkormányzat felé a vásárlást követő hónap 15. napjáig. A párlat előállításának feltételeiről, szabályairól alább a részletes részben mindenre kiterjedő tájékoztatást olvashatnak.

2016. január 1 után illetékmentessé vált az adóigazolás kérelme, valamint a magánszemélyek méltányossági kérelme.

 

Az aktuális helyi adó rendelet:

Letöltés (a dokumentum típusa: DOC, mérete: 72KB)

A 2017-ban hatályos szöveg:

Letöltés (a dokumentum típusa: DOC, mérete: 69KB)

A 2016-ban hatályos szöveg:

Letöltés (a dokumentum típusa: DOC, mérete: 143KB)

Helyi adókhoz kapcsolódó számlaszámok

Megnevezés Számlaszám
Építményadó számla 11733041-15346315-02440000
Vállalkozók kommunális adója 11733041-15346315-02990000
Iparűzési adó számla 11733041-15346315-03540000
Gépjármű adó számla 11733041-15346315-08970000
Késedelmi pótlék számla 11733041-15346315-03780000
Bírság számla 11733041-15346315-03610000
Idegen bevételek számla 11733041-15346315-04400000
Egyéb bevételek számla 11733041-15346315-08800000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 11733041-15346315-08660000
Tartózkodási utáni idő utáni idegenforgalmi adó 11733041-15346315-03090000
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla 11733041-15346315-03470000
OH. MEZŐŐRI JÁRULÉK 11733041-15346315-80740003

Kapcsolódó tartalmak:

(Kattintson a címsorokra a részletek megjelenítéséhez!)

Mezőőri járulék: megtekintés

rendelet a mezei őrszolgálatról

Megnevezés Számlaszám
OH. MEZŐŐRI JÁRULÉK 11733041-15346315-80740003

Szükséges nyomtatványok:

Építményadó: megtekintés

Építményadó

Az évközben vásárolt vagy eladott építményekről az adóbevallást a követő év január 15.-ig kell benyújtani. Ugyancsak eddig a dátumig kell bevallást benyújtani az adókötelezettséget érintő egyéb változásokról (pl. az épület bővítése, egy részének lebontása stb.) Az építményadóban történt változásokat folyamatosan megtalálják az egységes adórendeletben. Aki bankszámlával rendelkezik, utalással is teljesítheti az adó megfizetését.

Ügyintézés: Polgármesteri Hivatal, fsz., 21. sz. iroda, Deákné Kapás Edit

Tel.: 68/413-022/130

Orosháza Város Önkormányzata Építményadó számlaszáma: 11733041-15346315-02440000

Kapcsolódó nyomtatvány:

Gépjárműadó: megtekintés

Gépjárműadó

Számlaszám: 11733041-15346315-08970000

Ügyintéző: Deákné Kapás Edit, Tel.: 413-022/130

A gépjárműadó az állam által az önkormányzatnak részben átengedett adó. A beszedett adó 60%-a a központi költségvetést, 40%-a pedig az önkormányzatot illeti meg.

A korábbi szabályozáshoz képest 2013-tól jelentősen megváltozott a mozgáskorlátozottak kedvezménye. Egy újabb felülvizsgálatot követően lehet az adókedvezményt igényelni. A felülvizsgálatot a kedvezmény alapjául szolgáló dokumentumok (orvosi zárójelentés stb.) benyújtásával lehet kezdeményezni.

Kapcsolódó nyomtatvány:

Idegenforgalmi adó: megtekintés

Idegenforgalmi adó

A tárgyhónapban beszedett idegenforgalmi adóról a következő hónap 15. napjáig kell bevallást benyújtani, és egyidejűleg a beszedett adót befizetni az idegenforgalmi adószámlára.

Ügyintéző: Deákné Kapás Edit

Telefon:130 mellék

Kapcsolódó nyomtatvány: IFA bevallás 2017

Számlaszám: 11733041-15346315-03090000

Iparűzési adó: megtekintés

Iparűzési adó

Az iparűzési adó beszedési számla száma: 11733041-15346315-03540000.

Soron kívüli bevallást kell benyújtani felszámolás vagy végelszámolás esetén, illetve záró bevallást a vállalkozás megszűnését követően. A kezdő vállalkozások a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül bejelentkezésre kötelezettek.

Ügyintézés a polgármesteri hivatal fsz. 12 és 13. sz. irodában. Ügyintézők Miszlai Sándorné és Olaszné Kovács Erika. Telefon: 413-022/172 vagy 142. mellék. Gabnai Judit 134. mellék.

Használható bevallás nyomtatványok:

Talajterhelési díj: megtekintés

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a szennyvízkibocsátó (ingatlantulajdonos), aki a rendelkezésére álló szennyvízcsatornára nem köt rá, és ugyanakkor szennyvize keletkezik.

A talajterhelési díj megfizetésére, a megfizetésre és a kivetésre vonatkozó rendeletet a Helyi adó aktuális oldalon olvashatják.

Az aktuális akciókkal, kedvezményekkel vagy általában a talajterhelési díjjal kapcsolatos problémákkal forduljanak a Polgármesteri Hivatal fsz. 21. sz. irodájában Deákné Kapás Edit (Telefon:130 mellék)

Számlaszám: 11733041-15346315-03920000

Kapcsolódó nyomtatvány: Talajterhelési díj bevallás , Talajterhelési díj rendelet

Termőföld-bérbeadás jövedelemadója: megtekintés

Termőföld-bérbeadás jövedelemadója

A tárgyévben megszerzett jövedelemről a követő év március 20-ig kell bevallást tenni.

A megszerzett jövedelem adóját a megszerzést követő negyedév első hónapjának 12-ig kell megfizetni az alábbi számlára: 11733041-15346315-08660000.

Fontos tudnivaló, hogy a legalább 5 év időtartamra kötött szerződések után nem kell jövedelemadót fizetni, sem bevallani.

Ügyintézés: Polgármesteri Hivatal, fsz. 21. iroda, Tel.: 68/413-022/130

Termőföld-bérbeadás jövedelemadója, kifizetők részére: megtekintés

Termőföld-bérbeadás jövedelemadója, kifizetők részére

A tárgyévben kifizetett jövedelem adójáról a követő év február 15.-ig kell bevallást tenni. Az adót a kifizetést (levonást) követő hónap 12.-ig kell megfizetni az alábbi számlára: 11733041-15346315-08660000.

Ügyintézés: Polgármesteri Hivatal, fsz. 12-13. sz. iroda, Tel.: 68/413-022/142 vagy 172. mellék.

Letölthető dokumentumok:

Termőföld kifizető bevallás
Kifizető bevallásához adatlap
Termőföld bérbeadó magánszemély bevallása
Tájékoztató termőföld bérbeadás bevallásához

Vállalkozók kommunális adója: megtekintés

Vállalkozók kommunális adója

2011. január 1-én megszűnt adónem.

Esetleges hátralékokkal vagy túlfizetésekkel kapcsolatban az elévülési határidőn belül még történhet ügyintézés, a fsz. 12-13. sz. irodákban, tel.: 413-022/142 vagy 172. melléken.

Még nincs hozzászólás.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css