Almenü

A 2014.február 28-ai Képviselő-testületi ülés új napirenddel bővült

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2014. február 28. (péntek) de. 9.00 órai kezdettel tartja.

A fent megjelölt időpontban tartandó képviselő-testületi ülésen nyilvános ülés keretében tárgyalandó napirendek az alábbi napirendi ponttal egészülnek ki:

  • Csatlakozás a LEADER közösségi kezdeményezéshez
    • Előadó: Hagymási László irodavezető

Valamint kérem a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy szíveskedjen a fent megjelölt napirendet a bizottság tárgysorozatába felvenni és megtárgyalni.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek

Orosháza, 2014. február 27.

Tisztelettel:
Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta
aljegyző

,

Még nincs hozzászólás.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css