Almenü

Archívum | 2013-07-02

Egyéb intézmények

Orosháza Város egyéb intézményei: Gyermek és Diákélelmezési Intézmény • Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ • Orosháza Városi Önkormányzat Egységes • Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ – Bölcsőde…

Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat (szociális alapszolgáltatásokat, és a szakosított ellátásokat) 1984-óta, integrált szervezeti formában az Egységes Szociális Központ szervezeti egységei biztosítják.

Egységes Szociális Központ – Vadvirág Esély Klub

2002. január 15-én nyitotta meg kapuit városunkba a fogyatékos személyek napközbeni ellátását biztosító Vadvirág Esély Klub. A klub, a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes értelmi fogyatékosok napközbeni foglalkoztatását, nevelését szolgálja. 3 hónapos próbaidővel lehet az ellátottakat felvenni.

Egységes Szociális Központ – Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Az intézmény 2005-óta fogadja az intézményi ellátást igénylő időseket, idős házaspárokat, illetve tartósan beteg személyeket. A jelenleg 74 férőhellyel működő Otthon teljes ellátást – étkeztetést, egészségügyi ellátást, mentálhigiénés ellátást és foglalkoztatást, szükség szerint ruházatot és textíliát – biztosít a lakóknak.

Egységes Szociális Központ – Hajléktalan ellátás

A városban 1995-től működik hajléktalan személyek számára az ellátási forma. Hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti, illetve az, aki az ellátást biztosító intézmény illetékességi területét jelöli meg tartózkodási helyként.

Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css