Almenü

Meghívó Németh Béla Bizottság Elnökétől

Orosháza Város Önkormányzatának Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága Elnökétől

Orosháza Város Önkormányzat Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága 2013. június 27-án (csütörtökön) de. 11.00 órakor a Városháza II. emelet 22. sz. kistermében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés

 • 1.) Az önkormányzati feladatokról szóló 36/2012. (XII.21.) önkormányzati ren-delet módosítása
  • Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 2.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet
  • Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 3.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatos döntések (Az előterjesztések később kerülnek postázásra.)
  • 3/1.) Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet I. módosítása
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester, Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
  • 3/2.) A 2013. évi költségvetési rendelet módosításához kapcsolódó dön-tések meghozatala
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 4.) Egyebek

Az előterjesztés írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő-terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2013. június 21.

Tisztelettel:
Németh Béla s.k.
a Bizottság Elnöke

, , ,

Még nincs hozzászólás.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css