Almenü

Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és képviselete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörének gyakorlásával.

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata a Nemz. tv. rendelkezései alapján:

  • a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
  • b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
  • c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
  • d) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,
  • e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
  • f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,
  • g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
  • h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
  • i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata  letöltés
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 1. módosítása letöltés
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. módosítása letöltés
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 3. módosítása letöltés
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata – egységes szerkezetű (Hatályos: 2017. december 15-től) letöltés

 

Az Állami Számvevőszék jelentése a Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről - letöltés

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tagjai:

Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata székhelye: 5900 Orosháza,
Pacsirta u. 8.
Megválasztott képviselők száma: 3 fő

,

Még nincs hozzászólás.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css