Almenü

Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és képviselete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörének gyakorlásával.

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata a Nemz. tv. rendelkezései alapján:

  • a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
  • b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
  • c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
  • d) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,
  • e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
  • f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,
  • g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
  • h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
  • i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata – letöltés
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. módosítása letöltés
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 2. módosítása letöltés
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata – egységes szerkezetű (Hatályos: 2017. december 15-től) letöltés

 

Az Állami Számvevőszék jelentése a Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről – letöltés

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Tagjai:

Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat székhelye5900 Orosháza, Pacsirta u. 8.
Megválasztott képviselők száma: 3 fő

,

Még nincs hozzászólás.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css