Almenü

Ügyrendi-Szavazatszámláló Bizottság

Véleményezési jogkörben:

1. önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezése,

2. a képviselő-testület hatáskörébe tartozó választásokra, kinevezésekre, vezetői megbízatásokra kiírt pályázatokkal kapcsolatos javaslattétel,

3. összeférhetetlenség ügyben ellátja az Mötv. által meghatározott bizottsági feladatokat,

4. vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatban ellátja az Mötv. által meghatározott bizottsági feladatokat,

5. méltatlansági ügyben ellátja az Mötv. által meghatározott bizottsági feladatokat,

6. az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos előterjesztések véleményezése,

7. alpolgármester választás kivételével titkos szavazás lebonyolítása,

8. a polgármester, alpolgármester vagy a képviselő-testület tagjával kapcsolatosan a képviselő-testület elé terjesztett előterjesztések véleményezése.

Döntési jogkörben:

1. a polgármester rendfenntartás körében tett intézkedése ellen benyújtott kifogás vizsgálatának lefolytatása,

2. a képviselő-testület és bizottsága tagjai ülésről történő hiányzásának minősítése abban az esetben, ha az érintett a polgármester vagy a bizottsági elnök döntésével nem ért egyet,

3. a polgármester és a főállású alpolgármester szabadságának megállapítása, valamint a polgármester szabadságának ütemezésének jóváhagyása.

Az Ügyrendi-Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

Elérhetőség, cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Telefonszám: 68/412-246
Faxszám: 68/412-392
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu
Honlap: www.oroshaza.hu

, ,

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css