Almenü

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

Véleményezési jogkörben:

1. környezetvédelemmel kapcsolatos, az önkormányzat hatáskörébe tartozó kérdésekben készített előterjesztések véleményezése,

2. idegenforgalommal kapcsolatos előterjesztések véleményezése,

3. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület elé kerülő – az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról – átfogó értékelés véleményezése,

4. népjóléti és szociális feladatkör, intézmény átadásával, átvételével kapcsolatos előterjesztések véleményezése,

5. kulturális, oktatási és sport pályázatok véleményezése, a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozó saját erő biztosítását nem igénylő pályázat benyújtásáról szóló döntés kivételével,

6. városi rendezvények értékelése,

7. a kulturális és oktatási intézmények vezetői kinevezésével kapcsolatosan kiírt pályázatok véleményezése és javaslattétel,

8. a kulturális és oktatási intézmények alapító okiratainak, pedagógiai dokumentumainak véleményezése,

9. a civil szervezetekkel való kapcsolattartás és a tevékenységük segítése,

10. a helyi tömegtájékoztatással, kulturális, oktatási és közművelődési ügyekkel kapcsolatosan készített előterjesztések véleményezése, javaslattétel,

11. kulturális és oktatási feladatkör, intézmény átadásával, átvételével kapcsolatos előterjesztések véleményezése,

12. Egyházakkal kapcsolatos előterjesztések véleményezése,

13. a helyi építészeti értékek fenntartására és állagmegóvására kiírt pályázati kiírás alapján a beérkezett pályázatok véleményezése és javaslattétel, valamint a helyi természeti értékek védettség alá helyezésével, illetve annak megszüntetésével kapcsolatos előterjesztések véleményezése és javaslattétel,

14. közszolgáltatásokkal kapcsolatos előterjesztések véleményezése,

15. idősügyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések véleményezése és tárgyalása,

16. közterület elnevezésének véleményezéséről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a településrész név megállapításáról szóló előterjesztések véleményezése és javaslattétel,

17. az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott véleményezési feladatok ellátása,

18. kiadvány megjelentetésének pénzügyi támogatásáról véleményezés, amennyiben a döntés az Mötv. 42. § 4. pontjában meghatározottak szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik,

19. óvodákkal, iskolákkal, valamint a szakképzéssel kapcsolatos ügyekben véleményezés, amennyiben a döntés az Mötv. 42. § 4. pontjában meghatározottak szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Döntési jogkörben:

1. dönt az ifjúságpolitikai koncepcióról és a cselekvési tervet folyamatosan figyelemmel kíséri,

2. az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott döntési feladatok ellátása,

3. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás előterjesztésének véleményezése, a pályázatok elbírálása,

4. a civil szervezetek, magánszemélyek részére adható támogatások; a sporttámogatások és létesítményhasználati támogatások felosztása, valamint a felhasználásról adott szakmai és pénzügyi tájékoztató elfogadása,

5. a környezet állapotának elemzésére, értékelésére vonatkozó tájékoztató elfogadása,

6. kiadvány megjelentetésének pénzügyi támogatásáról döntés, amennyiben a döntés nem tartozik az Mötv. 42. § 4. pontjában meghatározottak szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe,

7. óvodákkal, iskolákkal, valamint a szakképzéssel kapcsolatos ügyekben döntés, amennyiben a döntés nem tartozik az Mötv. 42. § 4. pontjában meghatározottak szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe.

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának tagjai:

Elérhetőség, cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Telefonszám: 68/412-246
Faxszám:  68/412-392
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu
Honlap: www.oroshaza.hu

, ,

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css